Groddjur - 13 arter i Sverige

Senast ändrad: 21 augusti 2019
groddjursbroschyr.jpg

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur? Tillsammans med Naturskyddsföreningen uppmärksammar vi samtliga svenska groddjursarter i kampanjen Grodans år!

Det finns drygt 7 200 arter groddjur i världen, i Sverige har vi 13 arter. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är upptagna i svenska Rödlistan 2015, varav fyra är hotade.

Lär mer om groddjur och hur man artbestämmer dem i Grodguiden

Du kan läsa om arternas utbredning, beteende, aktivitet m.m, se på bilder av våra grodjursarter och deras karakterisitiska kännetecken, och du kan artbestämma vuxna djur och vissa utvecklingsstadier med hjälp av nycklar. Visste du att man kan artbestämma grodor och paddor genom att lyssna på deras läten? All denna information hittar du i vår app Grodguiden och i foldern där du också kan få tips på olika inventeringsmetoder.

Lista över samtliga svenska groddjursarter: 

• större vattensalamader Triturus cristatus
• mindre vattensalamander Lissotriton vulgaristidigare Triturus vulgaris
• klockgroda Bombina bombina
• lökgroda Pelobates fuscus
• vanlig padda Bufo bufo
• strandpadda (stinkpadda) Epidalea calamita, tidigare Bufo calamita
• grönfläckig padda Bufotes viridis, tidigare Bufo viridis
• lövgroda Hyla arborea
• långbensgroda Rana dalmatina
• vanlig groda Rana temporaria
• åkergroda Rana arvalis
• ätlig groda Pelophylax esculentus, tidigare Rana esculenta
• gölgroda Pelophylax lessonae, tidigare Rana lessonae

Rapportera groddjur

Groddjur som du har sett och observerat kan du rapportera via Artportalen eller via vår app Grodguiden. För att kunna rapportera behöver du ett konto på Artportalen. Obligatoriska uppgifter som du behöver ange är: koordinater, noggrannhet, lokalnamn, artnamn, stadieum (appen), antal (appen) och datum. Om du är osäker på art kan du också rapportera in artgrupp enligt följande:

  • Vattensalamandrar / Salamandridae för alla salamandrar (två arter)
  • Paddor / Bufonidae för alla paddor (tre arter)
  • Grodor / Ob. groda för alla grodor (åtta arter)
  • Rana för brungrodor (vanlig groda, åkergroda, långbensgroda)
  • Pelophylax för gröngrodor (ätlig groda, gölgroda)

Det är givetvis mycket bra och önskvärt om du även kan fylla i andra uppgifter som inte är obligatoriska, framför allt tid, antal (webben), ålder/stadium (webben), kön och aktivitet. 

Viktigt att tänka på vid rapportering via Artportalen

Rapportera in dina fynd under Projektkategori Faunaväkteri och Projektnamn Grodans år. Detta gör du för att vi ska kunna identifiera att du är med i kampanjen. Hur gör du? Klicka på Projekt längre ner på sidan, välj Faunaväkteri under Projektkategori och Grodans år under Projektnamn. När du rapporterar via appen hamnar informationen automatiskt under dessa fält.

När uppgifterna är ifyllda, klicka på Spara fynd längre ner till höger på sidan. Dina fynd hamnar då i granskningsläge och du kan titta på dem innan du publicerar dem. Granska genom att klicka på Granska fynd och publicera sedan genom att klicka på Publicera alla fynd.

Ta gärna bilder på groddjur du ser i fält! Bilderna kan du sedan ladda upp vid rapporteringen på Artportalen. Dina fynd får därmed en viktig kvalitetssäkring.

Har du frågor eller funderingar?  Du är välkommen att kontakta Faunaväkteriets nationella samordnare Pavel Bína på ArtDatabanken, SLU.

Fakta:

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare.


Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator Faunaväkteriet
Artdatabanken, SLU
E-post: pavel.bina@slu.se
Tel. 018-67 34 06