ArtDatabanken

Faunaväkteri

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!

Klarvingad jättestövslända Psocerastis gibbosa. Foto: Krister Hall

Faunaväkteri

ArtDatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Faunaväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgängligt så att utvärdering och analyser kan göras. Genom samarbete kan övervakningen och uppföljningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter. 

Börja faunaväkta!

Hjälp oss att öka kunskapen om Sveriges rödlistade arter. Var med i nån kampanj – eller flera – och rapportera dina fynd i Artportalen. Eller varför inte börja följa småkrypsarter på en eller flera specifika, närliggande lokaler? Regelbundna återbesök gör att artens eller arternas tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. För att kunna göra kvalificerade naturvårdsbedömningar är långa tidsserier en ofta efterfrågad men saknad kunskap.

Har du frågor om Faunaväkteriet kontakta Pavel Bína.

Rapportera i Artportalen. Foto: Johan Samuelsson

Rapportera på Artportalen

För att kunna rapportera på Artportalen behöver du ha ett konto – hör av dig om du behöver hjälp med att skapa ett konto. Fynden rapporteras under projektkategorin ”Faunaväkteri”. Ta gärna en eller flera bilder på din art i fält vid första besöket och ladda upp bilderna på Artportalen. Genom att andra kan se dina bilder och att de sparas som belägg så får dina fynd en viktig kvalitetsstämpel.

Kom ihåg att även ett besök utan fynd är viktigt att rapportera!

Publicerad: 18 maj 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…