ArtDatabanken

ArtDatabankens arbete i organismgrupper

Myrbräcka

Organismgrupper - en funktionell indelning

ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att analysera, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter. Arbetet genomförs gruppvis i så kallade organismgrupper, där varje grupp har minst en ansvarig person. Huvudsakligen är detta en funktionell gruppindelning - för att göra det enklare att jobba -  även om de flesta av våra organismgrupper också är systematiska grupper. Avsikten är att alla svenska arter och artgrupper ska tillhöra en organismgruppsansvarig person på ArtDatabanken.

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige, kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. Behovet av kunskap om svenska arter och organismgrupper har vuxit under de senaste åren, bl.a. för att flera lagar och internationella konventioner förpliktigar oss att skydda och bevara vår biologiska mångfald.

Mer information om respektive organismgrupp, t.ex. om expertkommittéer hittar du under rubrikerna/bilderna nedan. Du hittar även kontaktuppgifter till organismgruppsansvariga på ArtDatabanken.
Publicerad: 26 april 2018 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…