Om arter och natur

ArtDatabanken arbetar med att övervaka, studera och analysera tillståndet för svenska arter och naturtyper. Här kan du hitta svar på frågor som handlar om ArtDatabankens olika ämnesområden.

Taggsjöstjärna Arthasterias glacialis. Illustration: Helena Samuelsson

Arter, naturtyper, mångfald och skydd...

Information om enskilda arter hittar du i Artfakta. I rubrikmenyn och under de blå knapparna nedan finns mer allmän information som svarar på frågor som:

  • Hur många arter finns det i Sverige? Och vad är egentligen en art?  
  • Biologisk mångfald - vad betyder det? Hjälper det verkligen att övervaka och skydda Sveriges biologiska mångfald?
  • Varför och hur delar man in Sveriges natur i olika naturtyper?
  • Vad är skillnaden mellan en invasiv och en främmande art?
  • Hur arbetar ArtDatabanken på organismgruppsnivå?
  • Hur bedrivs och regleras naturvård i Sverige?

      

Loading…