ArtDatabanken

Fynddata och skyddsklassade arter

Gran Picea abies. Foto: Christopher Reisborg

Fynddata och skyddsklassade arter

Kunskap om arters utbredning är viktig i många sammanhang. ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen liksom andra fynddatabaser som ingår i Svenska LifeWatch, och kombinera med andra miljödata.

Publicerad: 13 september 2017 -
Loading…