ArtDatabanken

Musselportalen

Musselportalen är ett rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Syftet är att öka kunskapen om och följa tillståndet för hotade och sällsynta sötvattenlevande arter i Sverige.

Musselportalen miljöövervakning. Foto: Musselportalen huvudbild. Foto: Jakob Bergengren

Musselportalen är lämplig för miljöövervakning

Musselportalen kan användas för att följa tillståndet i naturen, dvs. miljöövervakning. Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar enligt fastställda metoder. 

Undersökningstypen (metoden) för Stormusslor kan användas för uppföljning av Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla respektive tjockskalig målarmussla, samt för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Kvalitetssäkring av databasens innehåll

Uppgifterna granskas och sparas inför framtiden. Alla kan ta del av uppgifterna och ditt bidrag får också spridning bland andra som är intresserade eller arbetar med musslor. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat. 

Samarbete mellan olika aktörer

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är ArtDatabanken datavärd för Musselportalen. Musselportalen har utvecklats av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt i samarbete med länsstyrelserna.
Publicerad: 12 maj 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…