Tillgänglighetsredogörelse för Trädportalen

Senast ändrad: 27 september 2019

Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för Trädportalen (tradportalen.se) på SLU ArtDatabanken och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Målet är att samtliga ArtDatabankens webbplatser ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Dessa brister påverkar bland annat följande användningssituationer:

  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.
  • Användning utan hörsel.
  • Användning med nedsatt hörsel.
  • Användning utan röstförmåga.
  • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning med nedsatt rörlighet.
  • Användning med känslighet för flimmer.
  • Användning med kognitiv nedsättning.

Planerade åtgärder

Vi planerar inte att åtgärda tillgänglighetsproblemen för befintlig webbplats. Istället kommer Trädportalens tjänster tillhandahållas via en annan webbplats från och med början av 2020. Åtgärder för förbättrad tillgänglighet kommer därefter vidtas utifrån förutsättningarna i den nya webbplatsen.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, upplever hinder i användandet av våra digitala tjänster. Vi besvarar ditt mejl inom 24 timmar under arbetsdagar.

E-post: tillganglighet@artdatabanken.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur har vi testat webbplatsen

Brister har kartlagts genom intern analys av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2019-09-11.

Webbplatsen publicerades november 2008.

Denna redogörelse uppdaterades 2019-09-20.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se