ArtDatabanken

Analysportalen

Analysportalen är en tjänst från Svenska LifeWatch  en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. I Analysportalen kan du söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som är anslutna till Svenska LifeWatch.

Svenska LifeWatch flöde

Genom Svenska LifeWatch blir data om biologisk mångfald från Artportalen och andra databaser tillgängligt - för forskare och naturvården - genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. Du kan också använda LifeWatch:s webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder dessa tjänster.

Har du frågor om Analysportalen kontakta Holger Dettki.

SLW profilbild1.jpg

Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch är en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Genom ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer, länkas information från en mängd olika databaser samman inom en gemensam infrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar Svenska LifeWatch som ett långsiktigt åtagande och ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer.

Publicerad: 18 maj 2017 -
Loading…