Tillgänglighetsredogörelse för Dyntaxa

Senast ändrad: 27 september 2019

Här beskriver vi de brister som finns i tillgänglighet för Dyntaxa (www.dyntaxa.se) på SLU ArtDatabanken och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Målet är att samtliga ArtDatabankens webbplatser ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Dessa brister påverkar bland annat följande användningssituationer:

  • Användning      utan synförmåga.
  • Användning      med nedsatt syn.
  • Användning      med nedsatt färgseende.
  • Användning      utan hörsel.
  • Användning      med nedsatt hörsel.
  • Användning      utan röstförmåga.
  • Användning      med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning      med nedsatt rörlighet.
  • Användning      med känslighet för flimmer.
  • Användning      med kognitiv nedsättning.

Planerade åtgärder

Vi planerar inte att åtgärda tillgänglighetsproblemen för befintlig webbplats. Vi arbetar med en ny version av Dyntaxa baserat på moderna tekniker, där tillgänglighetskraven ingår som en naturlig del i utvecklingen av webbplatsen.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, upplever hinder i användandet av våra digitala tjänster.

E-post: tillganglighet@artdatabanken.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur har vi testat webbplatsen

Brister har kartlagts genom intern analys av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2019-09-11.

Webbplatsen publicerades april 2011.

Denna redogörelse uppdaterades 2019-09-20


Kontaktinformation

E-post: tillganglighet@artdatabanken.se