ArtDatabanken

Artfakta

I Artfakta samlas flera av ArtDatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen.  

Ocnus brunneus. Illustration: Helena Samuelsson

Om Artfakta

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer.

I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. Läs mer om verktygen längst ner på sidan. 

Alla Sveriges arter

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning samt ytterligare ca 20 000 naturvårdsintressanta arter med goda filtreringsmöjligheter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.  

Rödlistan

I Artfakta kan du söka i Sveriges Rödlista som är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken vart femte år.  

Invasiva arter

I Artfakta kan du rapportera invasiva arter och läsa varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem. Du kan också rapportera de invasiva arter du hittar.

Nya Artfakta publicerades 14 maj 2019 och ersatte samtidigt den tidigare versionen av Artfakta samt Artnyckeln.

Levande innehåll

Innehållet i Artfakta fylls på och uppdateras kontinuerligt med nya artnycklar, texter och bilder. Artfakta byggs upp av både experter och användare och ska ge glädje och göra nytta för alla som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige. Tillsammans med dig och alla andra naturengagerade bidrar vi till en rik och känd natur.

Utveckling och förvaltning

Artfakta utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.
Publicerad: 14 maj 2019 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…