Medarbetarwebben

Kvalitet och nytta – KoN2018

SLU:s styrelse har beslutat att göra en utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs för att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv, samt för att identifiera förutsättningar för att ytterligare höja forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs under våren 2018 och resultaten i rapportform presenteras under hösten 2018.

spring.jpg

Welcome to the Quality and Impact 2018 evaluation!

The Quality and Impact 2018 research evaluation greets all panel experts most welcome to Uppsala during the panel evaluation week 29 May – 1 June! All panel experts have received information about the evaluation, how to access the digital platform and documentation about the process. The same information can be found on the ‘Digital Platform Information’, ‘Panel Expert Reviewers’ and ‘Panel Week’ buttons above.

The Units of Assessments have received information about the schedule for interviews with the panel expert reviewers, and the schedule can also be found under the ‘Panel week 29 May – 1 June’ button.

Should you have any questions you don’t find answers to here, please contact KoN@slu.se

Publicerad: 05 mars 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.s
Loading…