SLU-nyhet

Möt SLU i Almedalen 2019

Publicerad: 27 juni 2019
almedalen19-ordmoln.jpg

Kan djur och natur hjälpa ”hemmasittare” att återvända till skolan? Kommer det att finnas ekologisk GMO-mat i framtiden? Det är två exempel på frågor som SLU lyfter i årets program, som i övrigt har ett tydligt fokus på vatten. Odling i vatten, hot mot dricksvatten, miljötillståndet i vattendragen, källsorterande toaletter, kretsloppsbaserad fiskodling och jordbrukets vattenfrågor är några av de aspekter som tas upp.

För tionde året i rad medverkar SLU i politikerveckan i Almedalen, som startar söndagen den 30 juni 2019. SLU:s 14 egna arrangemang anordnas den 1, 2 och 3 juli, vissa i form av seminarier där forskare och representanter för myndigheter, politiska partier, intresseorganisationer m.m. medverkar, andra i form av podcastar ("heta stolen") där forskare samtalar med beslutsfattare. Platsen för alla dessa evenemang är Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24, nära hamnen i Visby. De kan också följas via https://www.facebook.com/slu.sweden.

Många SLU-forskare medverkar också i arrangemang där andra organisationer är huvudarrangörer.

Kloka beslut bygger på forskning

SLU producerar forskning i världsklass. Under de egna seminarierna kommer universitet att presentera utmanande vetenskap samt skapa debatt och diskussion kring avgörande samhällsfrågor.

Ett av SLU:s uppdrag är att arbeta med politiskt relevanta forskningsfrågor, med målet att bäst betjäna allmänintresset och verka för att politiker har vetenskapligt korrekta underlag när de ska fatta beslut. Vi vill att forskning – riktiga fakta – ska utgöra grund för såväl debatt som beslut. Detta är skälet till att SLU är med under Almedalsveckan.

– SLU är en viktig röst i samhällsdebatten. Beslut måste vila på vetenskaplig grund, och där hjälper vi till med att fördjupa kunskaperna om de stora samhällsutmaningarna, säger vicerektor Erik Fahlbeck.

Många viktiga röster kommer att höras, t.ex. Annika Sohlström (generaldirektör, Livsmedelsverket), Åsa Domeij (hållbarhetschef, Axfood), Pär Dalhielm (vd, Svenskt Vatten), Göran Enander (landshövding, Uppsala län) och Kristina Yngwe (ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott).

Vi hälsar alla välkomna in i debatten både på plats och via vår live-sändning på vår Facebook-sida.

SLU:s eget program

(Använd länkarna för mer information om ämnet, samt om medarrangörer, medverkande m.m.)

Måndag 1 juli

09:00-10:00
Stora satsningar i jordbruket mot övergödning, men liten uppföljning av åtgärdernas effekt

11:30-11:45 + mingel 45 min (Livepodd)
Smart sjömat eller fishy food?

13:00-14:30
Klimatanpassad vattenhantering – en förutsättning för ökad livsmedelsproduktion i Sverige

14:30-14:45 + 45 min mingel (Livepodd)
För mycket eller för lite vatten – hur klarar lantbruket det?

16:00 - 17:30
How does the perfect strategy for the new Swedish research facilities look?

Tisdag 2 juli

10:00-11:30
Hur kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

12:00-12:15 + 45 min mingel (Livepodd)
Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

13:00-14:00
Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

14:15-14:30 + 45 min mingel (Livepodd)
Hur hotat är vårt dricksvatten?

15:30-17:00
Hur mår våra sjöar, åar och hav? Och hur mår de som bor där?

17:15-18:00 (Livepodd)
Konsumenterna, maten och gentekniken

Onsdag 3 juli

12:30-14:00
Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

14:45-15:45
Källsorterande toaletter – en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling

16:30-17:30
GMO hjärta Eko = Sant?

Andra evenemang där SLU-forskare medverkar

1/7 2019, 08:45 - 09:30
Östersjölaxens framtid – en utmaning för forskning, rådgivning och förvaltning

1/7 2019 11:00 - 11:45
Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad

1/7 2019 11:00 - 12:00
How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?

1/7 2019 13:00 - 14:25
Universitetens roll för en hållbar värld - omvärldens förväntningar

1/7 2019 14:00 - 15:00
Hur vill vi använda skogen?

1/7 2019 14:45 - 16:00
Universitetens roll för en hållbar värld

2/7 2019 10:00 - 10:45
Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det?

2/7 2019 10:30 - 11:30
Älgvandring i Visby - förnuft och känsla i älgförvaltningen, vilket ska styra?

2/7 2019 15:00 - 15:45
Heureka - Välsmort företagsstöd får näringslivet att växa

3/7 2019 08:00 - 08:45
Kampen om den gröna molekylen

3/7 2019 08:00 - 08:45
Varför råder det inte samsyn om skogens roll för klimatarbetet?

3/7 2019 10:00 - 10:45
Finns plats för aktivitet och idrott när tätorten blir tätare?

3/7 2019 14:15 - 15:00
Matsvinn för miljarder, så kan det minskas

4/7 2019 08:00 - 08:55
Vindkraft på rätt plats – så undviks konflikt mellan förnybart och urfolk

4/7 2019 12:15 - 13:45
Hur hållbart är fisk för fisken?

Kontaktperson

Rebecca Rikner, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU
072-212 37 95, rebecca.rikner@slu.se

Relaterade sidor: