Om Miljödatastöd

Senast ändrad: 31 maj 2019

Välkommen att kontakta någon av oss verksamhetsutvecklare!

 

Leif Hallbäcken

 

 

Leif Hallbäcken Föreståndare
(FD) Systemekolog, leg. lärare och bio-geovetare

Ansvarar för miljödatastöds verksamhet att främja verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom datahanteringen inom fortlöpande miljöanalys. Kontakter internt och externt för samverkan samt koordinerar övergripande datatillgänglighets- och datavärdskapsfrågor.

leif.hallbacken@slu.se, 018-673829, 072-5229884

     

 

Mikaela Asplund Verksamhetsutvecklare (bitr. föreståndare)

(Fil Mag) Systemvetare (Informatik) 

Medverkar i utveckling av SLU:s data- och metadatahantering genom att samverka med interna och externa kontakter i datahanteringsfrågor. Ingår i SLUs Data Curation Unit (DCU) och deltar som verksamhetsrepresentant i utvecklingen av TILDA.  

Koordinerar SLU:s implementation av Inspire-direktivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) vars fokus är att tillgängliggöra geodata.

mikaela.asplund@slu.se, 090-786 83 21

     

 

 

 Ida Taberman Verksamhetsutvecklare

(Fil Mag) Naturgeograf

Arbetar inom miljödatastöd och digital curation unit (DCU) vid SLU med verksamhetsstöd i datahanteringsfrågor, främst inom metadata med uppdrag att samverka internt och externt inom området. 

ida.taberman@slu.se, 090-786 82 16

Sidansvarig: fomakansli@slu.se