5
okt
Aulan, Undervisningshuset, Uppsala

Doktorspromotion 2019

evenemang | interna händelser |

Årets promotionshögtid på SLU Ultuna äger rum lördagen den 5 oktober 2019.

I år promoveras 38 nya doktorer, 7 hedersdoktorer och 1 jubeldoktor. 

I mån av plats är alla nuvarande och tidigare anställda vid universitetet välkomna att närvara vid promotionshögtiden. Deltagande i ceremonin är kostnadsfritt. För deltagande vid efterföljande middag på Uppsala slott debiteras ett kuvertpris. 

Fakta
Tid: 2019-10-05 15:30 - 18:00
Ort: Uppsala
Lokal: Aulan, Undervisningshuset
Arrangör: Akademiintendenturen

Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se