Övergripande strategier

Senast ändrad: 18 juli 2019

Här listas SLU:s mer övergripande strategier och inriktningsdokument, liksom fakulteternas strategier.

Fler dokument i kategorin visioner och strategier hittar du under Interna styrande dokument.

Strategi för SLU:s forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys

Inriktningsdokument 

Fakultetsvisa strategier

Varje fakultet tar fram strategier som visar hur de ska leva upp till och nå universitetets verksamhetsidé, vision och mål. Nedan hittar du de olika fakulteternas strategier.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se