Kommunikationsavdelningen

Senast ändrad: 19 augusti 2019

Kommunikationsavdelningen ansvarar för SLU:s gemensamma, övergripande kommunikationsaktiviteter.

Vi arbetar för att stärka SLU:s varumärke och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kännedomen om SLU, underlätta för SLU:s medarbetare att kommunicera samt stärka den interna känslan för SLU.

Vi prioriterar, genomför och utvecklar universitetsövergripande kommunikationsinsatser samt utvecklar gemensamma kommunikationskanaler, plattformar och verktyg.

Kommunikationsavdelningen arbetar på uppdrag av SLU:s ledning (rektorer, universitetsdirektör och dekaner).

Läs mer på Kommunikation & marknadsföring, under Stöd & service, som riktar sig till alla anställda. Mer fördjupning hittar du på För dig som är kommunikatör

Välkommen att kontakta oss!

De flesta av avdelningens anställda finns i Uppsala, men vi har också kommunikatörer i Alnarp, Skara och Umeå.

Kommunikationsavdelningen består av tre enheter:

Akademikonferens

I kommunikationsavdelningen ingår också Akademikonferens, konferenschef är Tia Eriksson. Här kan du läsa mer om Akademikonferens.

Kommunikatörsnätverket

Kommunikatörsnätverket på SLU syftar till att stärka SLU:s varumärke genom att utveckla vår professionella kunskap. Läs mer om vad nätverket erbjuder och vem det är tänkt för på Kommunikatörsnätverket på SLU.  

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se