Närservice

Senast ändrad: 22 augusti 2019
_MG_3994.jpg

Närservice omfattar traditionellt vaktmästeri och allt som där ingår såsom belysning, skyltning, förråds- och avfallshantering samt flaggning.

Närservicetjänsten består av två delar:

1: Där fasta avtal finns med fakulteter och institutioner med uppgjorda rutiner för vaktmästartjänsten.

2: Servicetjänst där man avropar efter behov. Monteringsarbete, flyttar, reparationer, inköp, etc.

För utförlig beskrivning av tjänsterna samt beställning, se respektive ort.

Observera att i huset VHC och i husklustret Ull (Ulls hus, undervisningshuset och biblioteket) i Uppsala sköts närservicen av servicefunktionerna Service VHC resp Service Ull. Mer information om servicen i husen finns på hemsidorna www.slu.se/vhc resp. www.slu.se/ullshus.

Alnarp

Service Alnarp inom avdelningen för service, säkerhet och miljö, tillhandahåller tjänster inom områdena närservice, undervisningsservice och verkstad.

Personal från närservice Alnarp genomför med regelbundna intervaller serviceronder i de olika byggnaderna. Detta innebär att de systematiskt utför vissa av uppgifterna t ex tillsyn av kopiatorer, kontroll av belysning, viss avfallshantering och beställning av kaffe m.m.

Andra uppgifter som utförs är t.ex.:

 • Omflyttningar.
 • Hantering även passage -och larmsystem. 
 • Ansvarar för underhåll av undervisningssalar t ex påfyllning av material och möbler mm.

Det finns även en verkstad som utför mekaniska arbeten och specialkonstruktioner i huvudsak till projekt och löpande verksamhet inom forskning och utveckling.

Felanmälan och serviceförfrågningar Alnarp >>

Vid frågor och funderingar kontakta oss via mail 5600@slu.se eller 040-41 56 00.

Skara

Närservice är ett samlingsbegrepp på olika uppgifter/tjänster som i stort kan liknas vid ett vaktmästeri. Tjänsterna kan avropas enskilt vid behov och i den omfattning som önskas eller beställas/avtalas på en mer kontinuerlig basis.

Till Närservice kan du vända dig med frågor eller uppgifter av många olika karaktärer, t.ex.:

 • montering av möbler och tekniska inventarier.
 • mindre konstruktioner av trä eller metall.
 • ommöbleringar.
 • byten av lampor.
 • iordningsställande av konferensrum eller kök.
 • tillsynsuppgifter.
 • transport och bud.
 • godsmottagning.
 • avfallshantering mm.

Umeå

Service Umeå inom avdelningen för service, säkerhet och miljö, tillhandahåller tjänster inom områdena närservice, undervisningsservice.

Personal från Närservice utför SLUs basservice i Skogishuset, exempelvis: Praktiska saker som montering av möbler, mindre flyttar, byten av glödlampor och lysrör mindre service av SLUs el-cyklar, post och paket hantering, sköter drift och inköp av gas, fyller på papper i skrivarrummen, sophantering och omhändertagande av uttjänt elektronik.

Felanmälan och serviceförfrågningar Umeå >>

Vid frågor och funderingar kontakta oss via mail SSM-umea@slu.se eller 090-786 81 81

Uppsala

Närservice är ett samlingsbegrepp på olika uppgifter/tjänster som i stort kan liknas vid ett gemensamt vaktmästeri. Tjänsterna jan avropas enskilt vid behov och i den omfattning som önskas eller beställas/avtalas på mer kontinuerlig basis. Flera inst./motsv. har t.ex. valt "paket" med olika närservicetjänster som utförs återkommande med ett överenskommet antal timmar/vecka.

Till Närservice kan du vända dig med frågor eller uppgifter av många olika karaktärer, t.ex.:  

 • montering av möbler och tekniska inventarier.
 • påfyllning av förråd.
 • mindre konstruktioner av trä eller metall.
 • ommöbleringar.
 • byten av lampor.
 • iordningställande av konferensrum eller kök.
 • tillsynsuppgifter.

Enskilda närservicetjänster beställer du enklast genom att ringa oss på telefon 13 00

Serviceärenden i husklustret Ull sköts av Service Ull.
Serviceärenden i VHC sköts av Service VHC.

SSM:s närservice kan hjälpa till med följande tjänst från tjänstekatalogen:

Närservice

Beskrivning av tjänsten: Närservice omfattar traditionellt vaktmästeri och allt som där ingår såsom belysning, skyltning, förråds- och avfallshantering samt flaggning. Närservicetjänsten består av två delar: Del 1, där fasta avtal finns med fakulteter och institutioner med uppgjorda rutiner för vaktmästartjänsten. Del 2, servicetjänst där man avropar efter behov. Monteringsarbete, flyttar, reparationer, inköp, etc.

Kontakt: Uppsala: Mikael Persson, tfn 018-67 11 63
Alnarp: 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00
Skara: Jane Geismar, tfn 0511-671 28, 070-2707128
Umeå: Maria Renberg, tfn 090-786 81 81
Beställning: Fasta avtal: Uppsala: Efter genomgång tillsammans med beställare, skrivs avtal där rutiner för tjänsten ska vara fastställda. Alnarp: Servicenivån bestäms i dialog med dekan och fakultetsdirektör.
Uppsala: För övrig servicetjänst utgår timarvode. Önskemål om servicetjänst beställs genom telefon anknytning 1300, eller e-post till narservice@slu.se, där
läggs ärendet in ärendehanteringssystemet. Systemet översänder ärenden till Mikael Persson som planerar ärendet åt närservicepersonal.
Skyltning: Avropas av prefekt/avdelningschef.
Alnarp: Önskemål om servicetjänst meddelar du genom att lägga ett ärende här: Ärendeanmälan. Du kan också ringa 5600 eller maila 5600@slu.se.

Prissättning: Se Utbud och prissättning 2019. Lokala avvikelser kan förekomma.

Tilläggstjänster: Flaggning (för denna tilläggstjänst finns en tydlig instruktion som fungerar som avtal).

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se