Nätverk

Senast ändrad: 19 juni 2018

SLU deltar i tre prioriterade internationella utbildningsnätverk; Euroleague for Life Sciences (ELLS), Association for European Life Science Universities (ICA) och The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA).

Euroleague for Life Sciences - ELLS

Ett nätverk med sju europeiska partneruniversitet inom Life Science-området. Verkar för internationellt samarbete inom grundutbildning genom att arranger utbildningar och studentkonferenser, och erbjuder finansiellt stöd för lärarsamarbete.

Association for European Life Science Universities - ICA

Ett nätverk med drygt 60 europeiska medlemsinstitutioner. Verkar för att underlätta samarbete mellan lantbruksfakulteter inom europeiska universitet.

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network - NOVA

Ett nordiskt nätverk med tio medlemsinstitutioner vid åtta universitet. Verkar för att stödja, administrera och initiera samarbete mellan medlemsuniversiteten. 

Läs mer om ELLS

ELLS-nätverket består av utvalda europeiska universitet inom områdena Life Sciences; lantbruk, skogsbruk, miljövetenskap, naturresurshushållning, veterinärmedicin och matvetenskap.

För studenter erbjuder ELLS-nätverket sommarkurser och masterprogram. Inom ramen för ELLS arrangeras sedan 2009 en årlig vetenskaplig studentkonferens, där studenter presenterar egna arbeten och får tillfälle att nätverka.

För personal vid SLU och övriga medlemsuniversitet erbjuder ELLS finansiellt stöd för påbörjande av samarbeten som ska leda till gemensamma masterprogram.

ELLS har funnits sedan 2001. Värdskapet för ELLS roterar mellan medlemsuniversiteten.

SLU är värd för studentkonferensen 2019 på campus Ultuna

Medlemmar i ELLS

Besök gärna ELLS egen webbplats för mer information.

Kontaktperson på SLU

Emma Capandegui
Utbildningsavdelningen
Tel: 018-671026
Emma.capandegui@slu.se

Läs mer om ICA

ICA är ett nätverk för högre utbildning inom life science-området, med speciellt fokus på lantbruks-, mat- och miljövetenskap, naturresurser och landsbygdsutveckling.

ICA bildades 1988 (under ett annat namn) för att underlätta samarbete mellan lantbruksfakulteter vid europeiska universitet. Organisationen förde samman såväl institutioner inom EU:s medlemsländer som länder från Central- och Östeuropa. 1999 hade ICA växt till drygt 60 medlemsinstutitioner. 2006 fick ICA det namn som gäller i dag: Association for European Life Science universities - ICA.

Under ICA:s paraply finns sju Standing Committes , som antingen är ämnesspecifika nätverk inom ICA:s intresseområden, eller också stödfunktioner för utveckling inom utbildning, forskning, internationalisering och innovation.

Inom ICA-samarbetet förekommer konferenser om skog, lantbruk och relaterade ämnen inom både grundutbildning och forskning. Läs mer om aktuella konferenser på ICA:s webbplats .

SLU har under senare år intensifierat samarbetet med ICA: SLU:s prorektor Lena Andersson-Eklund är sedan 2010 medlem i ICA:s styrelse.

Läs mer om NOVA

Det nordiska nätverket NOVA arbetar för att stödja, administrera och initiera samarbete mellan medlemsuniversiteten. Nätverket har funnits sedan 1995 och erbjuder intensiv-, sommar- och doktorandkurser till studenter och forskarstuderande.

Personal vid SLU och övriga medlemsuniversitet kan söka finansiellt stöd från NOVA för alla ovan nämnda aktiviteter. För mer information om NOVA-finansiering, klicka här .

Inom ramen för NOVA arrangeras årligen ett seminarium – ett diskussionsforum med fokus på olika aktuella områden som är relevanta för medlemsuniversiteten.

Besök gärna NOVA:s egen webbplats för mer information.

NOVA:s medlemmar

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

  • SLU

BOVA University Network

NOVA har ett samarbetsavtal med BOVA University Network , som är NOVA:s motsvarighet i Baltikum. Studenter kan ansöka om ett Nordplus-stipendium för studier vid ett annat NOVA- eller BOVA-universitet. Mer information om detta finns här.

Kontaktpersoner på SLU

Roger Pettersson
Utbildningsavdelningen
Tel: 30 22 
roger.pettersson@slu.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se