Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 778 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Artdatabanken slutreplik DN

Artdatabanken slutreplik DN

ArtDatabanken SLU har reagerat på Mark- och miljödomstolen i Östersund motivering när de avvisar information från privatpersoner som underlag i ett ärende. Nyligen publicerades en debattartikel där

Artdatabanken slutreplik DN

Artdatabanken slutreplik DN

ArtDatabanken SLU har reagerat på Mark- och miljödomstolen i Östersund motivering när de avvisar information från privatpersoner som underlag i ett ärende. Nyligen publicerades en debattartikel där

Artdatabanken slutreplik DN

Artdatabanken slutreplik DN

ArtDatabanken SLU har reagerat på Mark- och miljödomstolen i Östersund motivering när de avvisar information från privatpersoner som underlag i ett ärende. Nyligen publicerades en debattartikel där

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi som arbetar på ArtDatabanken är alltifrån systemvetare, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer till administrativ personal. Vi som jobbar på ArtDatabanken bidrar till att

Tack för synpunkter!

Fram till den 15 september har man kunnat förhandsgranska de preliminära bedömningarna för rödlistan 2020. ArtDatabanken vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa igenom underlaget, lämnat

Versionshistorik API

Versionshistorik API

Releaseversion 19 september 2019 Artportalen version 2.13.4. Förbättringar/Improvements Sites_GetSitesBySearch New default string matching pattern ”BeginsWith”. Available string matching operators: “

Tack för synpunkter!

Fram till den 15 september har man kunnat förhandsgranska de preliminära bedömningarna för rödlistan 2020. ArtDatabanken vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa igenom underlaget, lämnat

Tack för synpunkter!

Fram till den 15 september har man kunnat förhandsgranska de preliminära bedömningarna för rödlistan 2020. ArtDatabanken vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa igenom underlaget, lämnat

Tjuvkika på rödlista 2020 i sommar

I sommar kan man förhandsgranska resultat för rödlista 2020. Den som har goda kunskaper om arter kan då komma med kompletterande data till ArtDatabanken SLU:s förslag till ny rödlista. Arbetet med

Fler förbättringar i Artportalens API

Fler förbättringar i Artportalens API

På torsdag 19/9 släpps några förbättringar som dels snabbar upp API:et och dels gör det möjligt att få ut artnamnen på flera olika språk i vissa metoder. Förändringarna innebär ingen tvingande

ArtDatabanken debattartikel

ArtDatabanken debattartikel

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och

ArtDatabanken debattartikel

ArtDatabanken debattartikel

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och

Loading…