Övriga högtider

Senast ändrad: 09 juli 2018

Övriga högtider som anordnas vid SLU är utdelningen av utmärkelsen för Nit och Redlighet i rikets tjänst (NoR) och den ceremoni som äger rum vid det tillfälle en ny rektor installeras vid SLU. Ett annat högtidligt arrangemang är också SLU:s seniormiddag.

NOR-medalj.jpg

Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR)

Utmärkelsen NOR är en belöningsmedalj som tilldelas den som arbetat i svenska statens tjänst i 30 år för "nit och redlighet". NOR utdelas en gång per år under festliga ceremonier i Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
SLU rektorsinst_150904_4304_jsg-880x660.jpg

Rektorsinstallation

Rektorsinstallationen är vid sidan av doktorspromotionen lärosätets viktigaste och äldsta akademiska tradition. Under september 2019 kommer installationsceremoni för ny rektor att hållas vid SLU.
Seniormiddagen_170228_6329-350x.jpg

Seniormiddag

Seniormiddag anordnas av SLU vartannat år på Uppsala slott för de som gått i pension under perioden och i syfte att bibehålla en god relation med tidigare anställda som i samhället är SLU:s ”ambassadörer”.

Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se