Kontaktpersoner för BSSC på SLU

Senast ändrad: 05 september 2019

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan!

Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU

Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av Skansen i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020.

 Jens Olsson

Forskare på institutionen för akvatiska resurser och koordinator på SLU för Baltic Sea Science Center och SLU Vattenforum.

CV-sida med kontaktuppgifter och mer information

 Helena Aronsson

Forskare på institutionen för mark och miljö och samverkanslektor i växnäringshushållning

CV-sida med kontaktuppgifter och mer information

 Magnus Appelberg

Professor på institutionen för akvatiska resurser.

CV-sida med kontaktuppgifter och mer information 

 

 Hanna Bergeå

Forskare i miljökommunikation på SLU Stad och land, tidigare koordinator för BSSC på SLU.

CV-sida med kontaktuppgifter och mer information

Kunskapsrådet är garanten för att allt som förmedlas har sin grund i vedertagen fakta, och att förmedlingen uppdateras i takt med att forskningen går framåt. Kunskapsrådet kommer att vara verksamt även efter invigningen i april 2019 och svarar för omvärldsbevakning, relationer med övriga forskarsamhället, och att andra aktörer både nationellt och internationellt, involveras i verksamheten.

Frågor?

Mejla bssc@slu.se

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se