Landskapsingenjör - Uppsala

Publicerad: 16 april 2019
Mårten_Svensson_2U9A2981.jpg

Är du intresserad av att planera, bygga och förvalta framtidens utemiljöer? Vill du ansvara för utvecklingen och skötseln av lummiga grönområden, estetiskt vackra promenadstråk eller andra spännande utomhusmiljöer? Bli landskapsingenjör!

Har du missat att anmäla dig innan 15 april? Ingen fara, programmet går fortfarande att söka. Läs mer om processen kring sen anmälan här.

Som landskapsingenjör arbetar du med att utforma och ta hand om gröna utemiljöer. Utemiljöerna kring arbetsplatser, skolor och bostäder, liksom miljöer avsedda för rekreation och andra utomhusaktiviteter hör till de inslag i vardagen som påverkar oss mest. Därför är det viktigt att funktion, skönhet, hållbarhet och trygghet är integrerade med varandra, till exempel när nya bostadsområden växer fram. Som Landskapsingenjör är du med i både utveckling och skötsel, ofta med stort ansvar och en arbetsledande roll inom olika projekt. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Inledningsvis får du vara med på inspirerande föreläsningar, exkursioner och studiebesök  för att utveckla en bra grund inför kommande kurser på programmet. Du får lära dig om växter, skötsel och hur välfungerande växtplatser i urbana miljöer kan skapas. Under kurserna arbetar du hela tiden utifrån ett hållbarhetsperspektiv som berör både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Inom alltfler projekt ställs idag dessutom krav på hållbara dagvattenlösningar vilket du kommer att lära dig mer om under utbildningen.

Du kommer utveckla dina kunskaper om digitala ritverktyg och hur man kan skapa tekniska ritningar för anläggning av utemiljöer. Under år två  läser du projektekonomi och får goda kunskaper inom bland annat upphandling och hur man gör kostnadskalkyler för olika projekt. Du läser även ämnen som ledarskap, marklära, ekologi och trädgårdshistoria.

Under tredje året har du möjlighet att fördjupa dig inom den del av landskapsingenjörsyrket du själv är mest intresserad av. Du kan läsa kurser både på Alnarp och utomlands och dessutom välja att läsa en praktikkurs för att kunna knyta goda kontakter inför arbetslivet.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ansvara för att skapa eller vårda det gröna inom tätortsmiljöer och tätortsnära miljöer, till exempel parker, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man direkt med växtligheten, som att bevara, sköta och förnya stadens gatuträd eller sommarblomsprogram. Andra arbetsuppgifter är att hitta tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer eller hantering av dagvatten. Som utbildad landskapsingenjör kan du undervisa på naturbruksgymnasier och högskolor eller exempelvis jobba som konsult, projektör, lärare, utredare, rådgivare eller arbetsledare.

Här kan du arbeta

Landskapsingenjörer arbetar till exempel vid PEAB, Green Landscaping, NCC, HAGS, SLU, golfklubbar, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kommuner och landsting, SWECO, Splendor Plant och som konsulter och egna företagare.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter din examen kan du fördjupa dig genom till exempel kurser i masterprogrammen Hållbar stadsutveckling, Outdoor Environments for Health and Well-being, Agroecology och Landscape Architecture vid SLU. Det finns också fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser vid högskolor och universitet. Efter en masterexamen kan du även bli antagen till forskarutbildning vid SLU.

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Har du sett våra andra utbildningar?

Har du sett SLU:s utbildningar inom ämnet landskap och formgivning?  Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Eller kanske  vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? 

Följ länkarna nedan för att läsa mer om SLU:s olika utbildningsområden: 

Framtidsutsikter

Landskapsingenjören har en viktig roll i att bygga framtidens hållbara städer. Utbildningen har tidigare bara funnits i Skåne och många färdigutbildade har stannat kvar där vilket gör att det finns en hög efterfrågan på landskapsingenjörer på arbetsmarknaden i resten av landet.

Eftersom inslaget av ekonomi och ledarskap är framträdande inom utbildningen, är landskapsingenjören lämpad för ledande positioner inom den gröna sektorn. Enligt SACO-förbundets information om landskapsingenjör är det balans på arbetsmarknaden för yrket. På Landskapsingenjörernas Riksförbund och hemsidan Landskapsingenjör kan du läsa mer om branschen och om att vara landskapsingenjör. 

Studentliv

Välkommen in till #pluggagrönt där du får glimtar ur studenternas vardag vid SLU!

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

  • Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Eller områdesbehörighet 15 (2000-2011)

  • Matematik B
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Uppsala:

Bodil Dahlman, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land
bodil.dahlman@slu.se, Tel: 018-67 2538

Sidansvarig: rekrytering@slu.se