Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby!

Fiskeriförsöksstationen producerar cirka 140 000 laxar och öringar per år för Dalälven. En förutsättning för ett miljövänligt och djuretiskt vattenbruk är att det bedrivs forskning och avel på odlad fisk. Här pågår forskning i SLU:s regi och försöksstationen välkomnar andra institutioner och företag att forska hos oss. Här finns akvarier, bäckar och älv för experiment, och dessutom kunnig personal.

Centralfisket.JPG
Att bevara naturens fiskvarianter

Uppfödning av fisk som ska sättas ut i sjöar och älvar följer särskilda principer. Här är det av största vikt att fisken behåller sina naturliga egenskaper, från en generation till nästa. Föräldrarna till den lax som sätts ut i Dalälven kommer därför från Dalälven och valet av de fiskar som tas för avel görs för att få en så stor genetisk variation som möjligt.

Försöksstationen utvecklar också ny kunskap och metoder för att fiskens uppväxt ska bli så naturlig som möjligt trots att den hålls i fångenskap sina första två år. Det är viktigt att veta vilka faktorer som påverkar fisken och hur man kan undvika att den lär sig ett beteende som gör den sårbar när den släpps ut i frihet.

Expert eller bara nyfiken? Fråga oss!

Försöksstationen i Älvkarleby har sedan länge arbetat för att öka kunskapen om fisk och fiskodling bland såväl branchfolk som allmänhet. Stationen håller kurser i bland annat märkningsteknik och djuretik med inriktning på fisk.

Välkommen till Centralfisket! 

Centralfisket vittjas varje måndag-torsdag kl. 10.00 under tiden 17 juni – 5 juli. Gör ett besök och se när lax och öring fångas in för avel, det brukar vara ett dramatiskt skådespel. Under högsommaren sker inget fiske eftersom fisken mår dåligt av att hanteras när det är varmt i vattnet. Fisket återupptas i augusti när vattentemperaturen blivit lägre men kommer då att ske på oregelbundna tider så ev. visning sker efter överenskommelse.

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Publicerad: 08 mars 2019 - Sidansvarig: elsie-marie.jansson@slu.se
Loading…