Sveriges lantbruksuniversitet

Svartberget

Svartberget är ett centrum för skogsforskning i Sverige och tillhandahåller infrastrukturer för fältbaserad forskning på produktiva tall och granbestånd, så väl som på avrinningsområden och myrekosystem. Det stora studieområdet ger forskare en unik möjlighet att studera processer på både lokal och landskapsnivå.

Försöksområden karta-webb.png

Stationen sköter över 1000 långliggande skogliga fältförsök i Sverige och tillhandahåller infrastruktur för all typ av forskning inom studieområdet. Besökande forskare kan dra nytta av våra kunniga personal, en arbetshall, labb, kyl- och frysförvaring, en välutvecklad fordonspark, mätutrustning, drönare med multispektrala kameror för flygfotografering, kontorsplats och övernattningsmöjligheter.

Dessutom innehåller forskningsinfrastrukturerna flertalet kontinuerliga miljöövervakningsprogram, inklusive mätningar av bäckvattenkemi, avrinning och vattentemperatur vid 16 delavrinningsområden. Grundvattenkemi och fysiska mätningar i mark och berggrund utförs från 10 centimeters djup hela vägen ner till 150 meter. Svartberget har även flera installationer för atmosfäriskt flux och spektrala reflektansmätningar, inklusive ett 150 meter högt torn utrustat med sensorer längst hela längden.

Studieområdet inkluderar det mest intensivt studerade myrekosystemet på det norra halvklotet, med de längsta oavbrutna instrumentella mätningarna av den totala kol- och växthusgasbalansen på en myr i hela världen.

Dessutom har vi långa tidsserier för klimatdata och stationen är utrustad med toppmodern ozonmätningsutrustning.

Mätningarna inom hydrologi, klimat, bäck och grundvattenkemi har pågått i över 30 år.

Långsiktiga fältförsök är registrerade i SLUs metadatabas SilvaBoreal. Syftet med databasen är att säkra fältförsökens existens samt att forskare på ett enkelt sätt kan hantera och söka försöksområden

Vi ingår i SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES samlar nio fältstationer från norr till söder vilka erbjuder unik infrastruktur och teknisk kompetens för ekosystemforskning i fält

Vi är också en del av ICOS Sverige. ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en forskningsinfrastruktur för forskning och övervakning av växthusgaser finansierad av Vetenskapsrådet. Svenska ICOS ingår i sin tur i den europeiska ICOS.

Loading…