Kommunikationens grunder, 3 hp

Senast ändrad: 26 april 2019
Infoblad Kommunikationens grunder.png

Att ge råd så att mottagaren förstår dem och implementerar dem i sin verksamhet är en konst. Du som rådgivare har en nyckelroll i lantbruksföretagens utveckling, men hur ser vi till att vår kunskap skapar den effekt vi önskar?

Denna kurs i kommunikation handlar om grundläggande principer och modeller för hur vi kommunicerar och agerar i olika situationer.  Kursen fokuserar främst på Rådgivning och beteendeförändringar, Socialpsykologi och gruppdynamik, Processledning samt Rådgivningsverktyg och metoder. Fysiska träffar varvas med webbföreläsningar, övningar och reflekterande moment. 

Tre hp (högskolepoäng) motsvarar två veckors heltidsstudier (80 timmar). Kursen består till 50 % av webbaserad teori och till 50 % av praktisk inlärning genom fysiska träffar och implementering i det egna arbetet. 

Kostnad: 6 500 kr exkl moms

Välkommen att göra en intresseanmälan nedan. Det krävs minst sex till åtta anmälda för att kursen ska starta. Detta eftersom kursen bygger delvis på träffar med erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan deltagarna.

Ladda ner informationsblad om kursen

Intresseanmälan


Kontaktinformation

Jane Geismar, utbildningskonsulent
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
jane.geismar@slu.se
0511-671 28, 070-270 71 28

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se