Uppdragsutbildning i sportmedicin och rehabilitering

Senast ändrad: 17 juni 2019
SLU_130418_1299_jsg.jpg

Målgruppen är veterinärer och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med hund och katt eller med häst, samt sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Mål
Att erbjuda deltagarna basteoretiska kunskaper och tillämpad färdighetsträning i funktionsbedömning och behandlings-planering inom sportmedicin och rehabilitering.

Innehåll
Inom utbildningen erbjuds sammanlagt 10 delkurser som totalt omfattar 30 hp. Sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård måste läsa samtliga delkurser. Övriga kan välja att delta enbart i kurser som har inriktning hund och katt, eller häst. Man kan välja enstaka kurser, men det rekommenderas att inom varje djurslag följa den kronologiska ordningen eftersom varje delkurs förbereder för efterföljande kurser. Inom varje delkurs ges föreläsningar/praktiska övningar på SLUs campus i Uppsala under sammanlagt 3-5 dagar (datum kommer), vid ett eller två tillfällen.
Journal clubs kommer under respektive delkursperiod att genomföras på distans via internet. Examination sker efter varje delkurs.

Plats
Ultuna, Uppsala och webbaserat.

Tid
Jan/feb 2020 - dec 2021. Omfattning sammanlagt 30 hp.

Avgift
30 hp-kursen: preliminärt pris 158 500 kr, exkl. moms. Gäller för sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Avtal tecknas för hela 30 hp-kursen men man kan avtala om att betala de separata delkurserna efterhand under de två åren. Observera att Introduktionskurs 10 hp tillkommer.

Datum och avgifter (exkl moms) för separata delkurser:
(Klicka på kursnamnet för kursbeskrivning)

Vinter (feb) 2020: Klinisk träningslära, inriktning häst; preliminärt 18 500 kr

Vår (mars/april) 2020: Manuell undersökningsteknik, häst; preliminärt 16 500 kr

Vår (april/maj) 2020: Rörelseanalys, häst; preliminärt 16 500 kr

Höst (sept/okt) 2020: Ortopedi och neurologi, häst; preliminärt 15 500 kr

Höst (nov/dec) 2020: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, häst; preliminärt 15 500 kr

Våren 2021: Klinisk träningslära, inriktning hund och katt; preliminärt 18 500 kr

Våren 2021: Manuell klinisk undersökning, hund och katt; preliminärt 16 500 kr

Våren 2021: Klinisk rörelseanalys, hund och katt; preliminärt 16 500 kr

Hösten 2021: Ortopedi och neurologi, hund och katt; preliminärt 15 500 kr

Hösten 2021: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, hund och katt; preliminärt 15 500 kr

Intresseanmälan
Gör din intresseanmälan här.

Uppdragsutbildning
Denna tilläggsutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning, se information om uppdragsutbildning.


Kontaktinformation

Pia Gustås
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671358
E-post: pia.gustas@slu.se

Sidansvarig: jane.geismar@slu.se