Guidekursen Certified Interpretive Guide

Senast ändrad: 29 maj 2019
KollageCIG_2_webb.jpg

Detta är kursen för dig som vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar, att reflektera över vad som sker i guidesituationens kommunikation och få nya verktyg för planering och guideteknik. Du får testa dina nyvunna kunskaper direkt på plats genom att guida dina kurskamrater.

Guidekursen Certified Interpretive Guide ges av Centrum för naturvägledning (CNV) vid SLU. Kursen är för dig som är verksam guide och som vill vässa din guidning för att bli ännu bättre.

Anmäl dig senast 26 juni! Se vidare längst ned på sidan.

Mål för kursen

Kursen ger dig som verksam guide bättre förutsättningar att guida på ett professionellt sätt i svensk natur och kulturmiljö. Efter kursen ska du kunna

 • kommunicera med deltagare på ett genomtänkt, entusiasmerande och involverande sätt
 • planera en guidning så att deltagaren ges goda möjligheter att få en positiv upplevelse, bland annat genom förmåga att bedöma gruppens förutsättningar
 • reflektera över din egen roll som guide och naturvägledning som fenomen utifrån övningar och kurslitteratur.

Kursupplägg

Under kursen blandas föreläsningar och övningar om begrepp och verktyg som är användbara i planering, genomförande och utvärdering av en guidning. Där ingår delar om:

 • platsens betydelse
 • att välja fenomen att guida om
 • skillnad mellan fakta och meningsskapande
 • metoder att använda för att underlätta för deltagarna att förstå och skapa en relation till det man guidar om
 • interpretation som verktyg för en bättre guidning
 • teman och universella värden
 • att planera och utvärdera enligt föreslagna mallar
 • att använda öppna frågor för att bjuda in deltagarna i guidningen
 • att guida om hållbar utveckling

Kursdeltagarna guidar varandra under guideövningar. Konstruktiv respons används dels för att kursdeltagarna löpande under kursen ska kunna vidareutveckla sin guidning och dels för att de ska lära sig verktyget kollegial respons. 

Under guideövningar börjar kursdeltagarna med att guida om ett enskilt objekt. Allt eftersom läggs olika utmaningar till guideövningarna och under kursens andra del planerar och genomför kursdeltagarna guidade turer. Till hjälp i planeringen och den kollegiala responsen erbjuds planeringsblad och utvärderingsblad.

Guideteknik ingår i kursen, det vill säga hur guiden står, pratar och använder kroppsspråk. Kursdeltagarna får också träna på att använda olika formationer och rekvisita/hjälpmedel under guidningen.

Det ingår både ett teoretiskt och ett praktiskt test under kursen.

När kursen är slut har du som kursdeltagaren fått en uppsättning verktyg för att bli en ännu bättre guide och har dessutom fått använda dem under kursens gång.

Som hemuppgift efter de andra kursträffen ska kursdeltagaren

 • planera en guidning och till kursledaren skicka in planeringsmaterialet
 • reflektera över en guidning som du själv hållit i under kursen och som videofilmats. 

Handboken Praktisk interpretation är den huvudsakliga kurslitteraturen.

Kursen bygger på ett upplägg från den europeiska organisationen Interpret Europe och liknande kurser hålls runt om i Europa. Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive Guide enligt Interpret Europes standard. Läs mer om Certified Interpretive Guide här (Observera att för att få detta certifikat och för att genomgå kursen krävs medlemskap i organisationen).

Kursens innehåll motsvarar kommunikationsmomentet i den nationella normen för utbildning av naturguider. www.slu.se/naturguide

Kursen motsvarar nivå 5 i det europeiska systemet för heritage interpretation i European qualifications framework, det vill säga utbildningsnivå för professionellt verksamma guider. Se sidan 69 i denna manual

 

Datum för kursträffar

Under kursen blir det två träffar i Uppsala:

 • 21-23 augusti
 • 22-23 oktober

Mellan träffarna och efter den andra träffen behöver du lägga tid på att genomföra hemuppgifter.

 

Pris

Pris för att delta på kursen är 6 000 kr ex moms.

I priset ingår kurslitteratur, som till exempel ett tryckt exemplar av handledningen Praktisk interpretation.

Kostnader för boende, resor och mat ingår inte i priset. Det ingår inte heller kostnad för medlemskap i Interpret Europe, vilket krävs för att få delta på kursen. Ett individuellt medlemskap kostar 40 euro. Du blir medlem genom att fylla i ett formulär på Interpret Europes hemsida. Här står mer om medlemskap i Interpret Europe.  


Kursledare

Kursledare är Kristian Bjørnstad. Han är certifierad guideutbildare (CIGT) av Interpret Europe och undervisar i naturvägledning på två lärosäten i Norge. Kristian har en masterexamen i landsbygdsutveckling, humanekologi och pedagogik. Han är speciellt intresserad av hur interpretation och naturvägledning kan knyta samman folk och platser och bidra med en givande besöksupplevelse.

 

Anmälan

Anmäl dig senast 26 juni via anmälningsformuläret nedan.

Kursen genomförs endast vid minst 15 anmälda.

 

Läs mer om tidigare kurs

I november 2017 höll Kristian Bjørnstad (Trysilvassdraget), Thorsten Ludwig (Interpret Europe) och Per Sonnvik (CNV) i en kurs på fem dagar enligt samma upplägg som denna CIG-kurs. Kursen höll i Elgå i Norge nära den svenska gränsen och till kursen bjöds både svenska och norska deltagare. Läs mer om den kursen här.

 

Frågor

Om du har frågor kontakta oss gärna på cnv@slu.se

Anmäl dig här!

Faktureringsinformation

Dina önskemål och behov

Godkänn och skicka in anmälan

Går det bra för dig att vi delar ut ditt namn och din e-postadress till övriga deltagare, under eller efter kursen, t ex via en deltagarlista?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se