SLU-nyhet

KSLA belönar SLU:are

Publicerad: 14 december 2018

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Akademiens AW Bergsten-pris går till professor Ulf Magnusson, Knivsta, för hans målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinärmedicinens och djurhållningens betydelse för fattigdomsbekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomstländer. Ulf Magnusson är professor vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj går till Professor Bengt Andersson Gull, Umeå, för att han genom sitt engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till högkvalitativt odlingsmaterial för framtida skogar i Sverige. Bengt Andersson Gull har varit verksam vid Skogforsk, och som adjungerad professor vid SLU.

Akademiens Håstadiuspris går till AgrD Christer Nilsson, Dalby, för hans forskning rörande insektsskadegörare i lantbruket, och för hans arbete med att generera tillämpbara, hållbara och lönsamma lösningar inom växtodlingen. Christer Nilsson har varit verksam vid SLU i Alnarp.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete går till AgrD Sandra Lindström, Tomelilla (SLU Uppsala), för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning går till docent Per Magnus Ekö, Lomma, för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom masters-programmet Euroforester.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation professor Carola Wingren, Malmö, för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande landskap till samhället utanför akademin. Carola Wingren är professor vid SLU:s institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

I KSLA:s Allmänna avdelning invaldes som ledamot bl.a. universitetslektor Ann Dolling (SLU Umeå) och Tuija Hilding-Rydevik (föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU Uppsala), i Jordbruksavdelningen docent Linley Chiwona-Karltun, SLU Uppsala och i Skogsavdelningen professor Göran Ericsson, SLU Umeå.

Läs mer: www.ksla.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se