Sveriges lantbruksuniversitet

Trävetenskap

Några områden inom trävetenskap är träteknologi och egenskaper, vedanatomi, trä och fiber mikro/ultrastruktur, fibermodifiering, mikrobiell nedbrytning av ved och vedprodukter, ved- och svampbioteknologi, molekylär mykologi och svampekologi, träskydd och beständighet samt målat trä.


Det finns 17 sidor som är taggade med Trävetenskap:
David A. Agar

David A. Agar

My research deals with energy and material applications and the feasibility of renewable energy technologies in modern industries. Current areas of activity include pyrolysis of forest-based biomass

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 i Umeå anne.honsel@slu.se Vi kommer att erbjuda till olika aktiviteter runt växter och växtforskning. Kom förbi och bli fascinerad av växternas värld! Fascinerande

SLU blir partner i Treesearch

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är nu partner i Treesearch, som är en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara med syftet att främja samverkan mellan akademi

SLU blir partner i Treesearch

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är nu partner i Treesearch, som är en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara med syftet att främja samverkan mellan akademi

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 i Umeå anne.honsel@slu.se Vi kommer att erbjuda till olika aktiviteter runt växter och växtforskning. Kom förbi och bli fascinerad av växternas värld! Fascinerande

TIMMER

År 2000 publicerade vi en bok med titeln ”Skador och fel på tall- och grantimmer” och den fjärde och sista upplagan trycktes 2006. Sedan den första upplagan har vi samlat nytt material och vi har

ÄDELLÖV - Virke och förädling

Trä har i alla tider varit den naturliga råvaran för uppvärmning, hus-konstruktioner och möbler. Under de senaste hundra åren även för papper och förpackningar. Vad de träd vi idag planterar kommer

MASSAVED

Den här boken behandlar i bild och text massaved som råvara för framställning av pappersmassa. God råvara är basen för massaindustrin. Sveriges yta på 41 miljoner hektar består till 55 % av produktiv

RÅG-ceremoni - Alumni

RÅG-ceremoni - Alumni

Under sista terminen på Jägmästarprogrammet sker en RÅG-ceremoni där alla studenter som klarat RÅG-stråket under föregående läsår tilldelas diplom. Under ceremonin utses även stråkets "Top Gun" (

Hundra procent onaturligt

I det här avsnittet blickar vi lite bakåt när vi pratar om begreppet naturlighet. Att beskriva något som naturligt används som försäljningsargument idag, men vad det betyder har diskuterats länge.

Hundra procent onaturligt

I det här avsnittet blickar vi lite bakåt när vi pratar om begreppet naturlighet. Att beskriva något som naturligt används som försäljningsargument idag, men vad det betyder har diskuterats länge.

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för

Loading…