Sveriges lantbruksuniversitet

Optimized utilisation of Salix, OPTUS

I det här stora samarbetsprojektet studerar vi alternativa användningsområden av Salix. Vi undersöker hur Salix kan fungera som råmaterial till biobränsle och nya biokemikalier.
Läs mer på den engelska sidan.

Publicerad: 17 april 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…