Sveriges lantbruksuniversitet

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 231 sidor som är taggade med Zoologi:
Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Kurs i försöksdjurskunskap för länsstyrelsepersonal

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, i samarbete med koordinator för försöksdjursfrågor på SLU bjuder in länsstyrelsens kontrollpersonal till en kurs i försöksdjurskunskap. Kursen omfattar de

Joakim Hjelm

Joakim Hjelm

Head of the Institute of Marine Research at the Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) Experienced Senior Scientist and manager with a demonstrated history of working in the fishery industry.

Absorbans

Absorbansen i vatten Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. Om mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med olika teman men med fokus på djurvälfärd. Vi erbjuder ofta även våra seminarier som webbkurser i efterhand. SCAW fokuserar på kompetensutveckling för

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Loading…