Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 668 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

Ugandiska djurägares syn på smittor och smittskydd

Infektionssjukdomar försämrar djurhälsan och försvårar livsmedelsproduktionen. I låginkomstländer med brist på veterinärmedicinsk rådgivning och behandling är förebyggande åtgärder extra viktigt.

Tilläggsutbildning för veterinärer

Tilläggsutbildningen för veterinärer anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under drygt 2 år och ges vid SLU i Uppsala. Den

SLU-doktorand prisas internationellt

Jean-Baptiste Ndahetuye, doktorand vid SLU, erhåller The Board for International Food and Agricultural Development (BIFAD) Student Award 2019 för vetenskaplig excellens i sin forskning. Jean-Baptiste

SLU-doktorand prisas internationellt

Jean-Baptiste Ndahetuye, doktorand vid SLU, erhåller The Board for International Food and Agricultural Development (BIFAD) Student Award 2019 för vetenskaplig excellens i sin forskning. Jean-Baptiste

Ambulatoriska

Ambulatoriska

I Uppsala veterinärdistrikt, som omfattar Uppsala och Knivsta kommuner, sköts djursjukvården av lantbrukets djur och hästar av Universitetsdjursjukhusets ambulatoriska klinik. Vi har såväl

IGF-I kopplad till prognos för katter med diabetes

Diabetes mellitus är en vanlig hormonell sjukdom som ökar bland katter. Behandling består av ändrad kosthållning, motion och insulinsprutor. Katter med diabetes kan tillfriskna och klara sig utan

Försöksdjurskurs

Försöksdjurskurs

Kurs i försöksdjursvetenskap josefina.zidar@slu.se Katarina Cvek, koordinator för försöksdjursfrågor på SLU Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, i samarbete med koordinator för

Kurs i försöksdjurskunskap för länsstyrelsepersonal

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, i samarbete med koordinator för försöksdjursfrågor på SLU bjuder in länsstyrelsens kontrollpersonal till en kurs i försöksdjurskunskap. Kursen omfattar de

Loading…