Sveriges lantbruksuniversitet

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 183 sidor som är taggade med Hippologi:

Hippolog - Hästar - Flyinge - Strömsholm - Wången

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Isländsk ryttarprofil får professur i ridkonst

Den isländske ryttaren och tränaren Eyjólfur Ìsólfsson blir från 1 september 2019 adjungerad professor i ridkonst vid SLU. Professuren har särskild koppling till islandshästridning. Eyjólfur

Isländsk ryttarprofil får professur i ridkonst

Den isländske ryttaren och tränaren Eyjólfur Ìsólfsson blir från 1 september 2019 adjungerad professor i ridkonst vid SLU. Professuren har särskild koppling till islandshästridning. Eyjólfur

Hjärt-kärlförändringar hos hästar med EMS

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som kännetecknas av insulinresistens, fetma och fång. Insulinresistens innebär att kroppens celler svarar onormalt på hormonet insulin,

Marie Eisersiö

Marie Eisersiö

Jag jobbar som doktorand på SLU sedan november 2017. Mitt doktorandprojekt handlar om att ta reda på hur tygelspänningssignaler påverkar hästars beteende under ridning och träning från marken. Vi

Ny metod för beräkning av inavelsgrad hos kallblod

Kallblodstravaren har avlats för prestation på travbanan sedan 50-talet. Resultatet är en markant förbättrad travprestation men samtidigt har inavelsgraden successivt ökat i rasen. För att undvika

Kortison vid akut ledinflammation hos häst

Ledinflammation är en vanlig orsak till smärta och hälta hos både tävlings- och sällskapshästar. För att komma till rätta med inflammationen ges ofta kortison genom injektion direkt i leden. Det

Är alla rörelseasymmetrier hos ridhästar smärtutlösta?

Forskningsstudier har visat att många friska ridhästar i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds för lindriga hältor. Idag saknas kunskap för att bedöma om hästar med mindre

Därför får hästar med EMS fång trots restriktiv utfodring

Fång är en mycket smärtsam sjukdom som drabbar hovarna hos häst. En vanlig orsak till fång är att för höga nivåer av det blodsockerreglerande hormonet insulin ansamlas i blodet. Höga insulinnivåer

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Loading…