Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 203 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

Kurs i försöksdjurskunskap för länsstyrelsepersonal

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, i samarbete med koordinator för försöksdjursfrågor på SLU bjuder in länsstyrelsens kontrollpersonal till en kurs i försöksdjurskunskap. Kursen omfattar de

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med olika teman men med fokus på djurvälfärd. Vi erbjuder ofta även våra seminarier som webbkurser i efterhand. SCAW fokuserar på kompetensutveckling för

Ingen spilld mjölk med salicylsyrabandage vid klövont

Klövspaltsinflammation är en smittsam och smärtsam klövsjukdom hos nötkreatur över hela världen. Den behandlas vanligen med antibiotika, men om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

SCAWs 10 års jubileum

The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, arranged a seminar the 8th of May 2019 to celebrate our 10 year anniversary You can see the presentations by clicking on the links below. You will learn

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Loading…