Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan.


Det finns 145 sidor som är taggade med Arbetsvetenskap:
Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdnade universitets lektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker

App för säkerhet i mjölkproduktionen

Utbildning i lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet har länge skett genom klassrumsundervisning eller via nätet. I en pilotstudie vid SLU har nu ett undervisningsverktyg för mjölkproduktionen i form av

App för säkerhet i mjölkproduktionen

Utbildning i lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet har länge skett genom klassrumsundervisning eller via nätet. I en pilotstudie vid SLU har nu ett undervisningsverktyg för mjölkproduktionen i form av

Kursplan

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Arbetsskador i lantbruket

Lantbruket är en av landets mest skadedrabbade branscher. Sedan länge har utbildning varit det viktigaste verktyget för att förbättra arbetsmiljösäkerheten, i många fall med skrämmande budskap för

Arbetsskador i lantbruket

Lantbruket är en av landets mest skadedrabbade branscher. Sedan länge har utbildning varit det viktigaste verktyget för att förbättra arbetsmiljösäkerheten, i många fall med skrämmande budskap för

Sydkorea samverkar med AEM

Höga självmordstal, stigande medelålder och tungt fysiskt arbete - Sydkoreas lantbruk står inför stora utmaningar för att klara framtidens livsmedelsproduktion. Ett nära samarbete med institutionen

Annie

Hur viktigt är det för framgångsrika trädgårdsföretag att snabbt ta till sig nya tekniska innovationer? Det är en av många intressanta frågor som AEM:s och BT:s nya forskarstuderande Annie

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019 - 2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

Annie

Hur viktigt är det för framgångsrika trädgårdsföretag att snabbt ta till sig nya tekniska innovationer? Det är en av många intressanta frågor som AEM:s och BT:s nya forskarstuderande Annie

Sydkorea samverkar med AEM

Höga självmordstal, stigande medelålder och tungt fysiskt arbete - Sydkoreas lantbruk står inför stora utmaningar för att klara framtidens livsmedelsproduktion. Ett nära samarbete med institutionen

Loading…