A hand that holds blue mussels in the Baltic Sea.
3
jul
Björkanderska Magasinet, Visby hamn, Visby

Seminarium Almedalen: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

seminarier, workshops |
Food plate with salmon.

Efterfrågan på sjömat fortsätter öka. Idag importerar Sverige mer än 70 % av all den fisk vi äter. Odling av fisk, skaldjur och alger har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning, men hur ska vi odla så att det blir ännu mer hållbart? Och vad ska fisken äta? Kretslopp, nya foder och gastronomi är nyckelord!

Ett cirkulärt livsmedelssystem

Svensk akvakultur (odling av fisk, skaldjur och alger) kan erbjuda både lokalt producerad nyttig mat och en möjlighet till att återta näring från våra vatten, t.ex. genom musselodlingar. Foderfrågan är avgörande för att få en hållbar utveckling av fiskodling i Sverige och världen, och för att få ett fungerande cirkulärt livsmedelssystem.

Kom och lyssna till forskare, beslutsfattare och företrädare för livsmedelsbranschen som ger sin syn på vad som krävs för att tillvarata akvakulturens stora potential i en cirkulär bioekonomi!

Frågor vi ställer oss är:

  • Hur miljömässigt och socialt hållbart är det att importera merparten av fisken vi äter?
  • Kan avfall och insekter användas som foder till våra fiskar?
  • Hur gott smakar fiskar som ätit insekter?
  • Hur kan återtag av näringsämnen från våra vatten bli till fiskfoder och bidra till att sluta näringskretsloppet?
  • Vilka nya råvaror kan vi utveckla från alger som återtar näringsämnen från våra vatten?

Program

12.30–12.35 Inledning av moderator, Annsofie Wahlström, Programchef SLU Future Food.

12.35–12.50 Akvakulturens bidrag till svensk cirkulär bioekonomi, Anders Kiessling, professor akvakultur SLU.

12.50–12.55 Hur smakar fisk som ätit insekter? Andreas Printz, stjärnkock Stockholm.

12.55–13.05 Hur kan avfall bli till foder? Cecilia Lalander, forskare kretsloppsteknik SLU.

13.05–13.10 Vad motiverar avfallsbranschen till att vara med i akvakulturprojekt? Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

13.10–13.45 Panelsamtal med;

  • Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood.
  • Andrea Giesecke, projektledare Torsåker gård, Axfoundation.
  • Knut-Olof Lerche, utvecklingschef Raisioaqua AB.
  • Anders Kiessling, professor akvakultur SLU.
  • Cecilia Lalander, forskare kretsloppsteknik SLU.

13.45–14.00 Tilltugg och fortsatt diskussion med forskare och branschföreträdare.

Välkommen!

Medverkande

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood.
Sedan 2008 är Åsa hållbarhetschef på Axfood. Hon är utbildad agronom och har tidigare bl.a. varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet. Foto: Fond & Fond.

 

 
Andrea Giesecke, projektledare Torsåker gård, Axfoundation.
Andrea arbetar inom programområdet framtidens mat och Torsåkerprojektet, Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedel. Andrea har tidigare bl.a. arbetat med miljö och hållbarhetskommunikation på JKL och som hållbarhetsansvarig på Sveriges Fiskares Producentorganisation. Foto: Axfoundation.
 

Anders Kiessling, professor akvakultur SLU.
Anders har en internationell bakgrund inom akvakultur, med många år både i Kanada och Norge. Hans forskningsområde omfattar utfodring, nutrition, produktkvalitet och välfärd för odlad fisk. Huvudfokus är hållbara foderråvaror, så som insekter, musslor och ingredienser av mikrobiellt ursprung. Hans intresseområde omfattar även slutna integrerade och multitrofa odlingssystem.

 

 

Cecilia Lalander, forskare kretsloppsteknik SLU.
Cecilia forskar på tekniker för säker återföring av växtnäring. Hon arbetar med olika organiska avfallsfraktioner men främst med mat-, och toalettavfall. Huvudfokus är fluglarvskompostering, där organiskt avfall omvandlas till djurfoder (fluglarver/maskar) och organiskt gödningsmedel. Foto: Mikael Wallerstedt.

 

 

Knut-Olof Lerche, utvecklingschef Raisioaqua AB.
Knut-Olof är utvecklingschef på Raisioaqua med ansvar för utveckling av fiskfoder och för miljörelaterade frågor inom akvakultur. Knut-Olof är utbildad biolog och har arbetat inom fiskodlingsbranschen sedan 1985, bl.a. som lärare vid Finlands miljö- och fiskeriinstitut och Åbo yrkeshögskola. Foto: Raisioaqua.

 

 

Annsofie Wahlström, moderator.
Annsofie är programchef för SLU Future Food, som är en plattform för forskning och samverkan på SLU med uppdrag att ta fram kunskap, lösningar och innovationer för ett hållbart livsmedessystem. Annsofie är utbildad agronom och har en doktorsexamen med inriktning mot husdjurens utfodring och vård.

 

 

 

Fakta
Tid: 2019-07-03 12:30 - 14:00
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska Magasinet, Visby hamn
Arrangör: SLU Aquaculture
Mer information:
Seminariet live-sänds via SLU:s Facebook-kanal - följ oss var än du befinner dig!
Program Almedalen

Information om vårt seminarium  i Almedalsprogrammet.

Fotografering och filmning

Under seminariet sker fotografering, filmning och ljudtagning för SLU:S räkning med syfte att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet.

Du kommer sannolikt att bli fotograferad/filmad/inspelad och därmed finnas i material som används för att informera om SLU. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen och filmaren på plats. De tagna bilderna och inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där SLU informerar om sin verksamhet. Här hittar du mer information om hur SLU hanterar dina personuppgifter.

För mer information om SLU Aquaculture

SLU Aquaculture är en forskningsplattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU. För mer information>>

Mer information om Björkanderska Magasinet och hur du hittar dit>>

Kontakt

Anna Norman Haldén, plattformskoordinator
anna.norman-halden@slu.se, 0702-62 83 50

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
eva-stina.lindell@slu.se, 0702-35 08 27


Relaterade sidor:
Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se