3
jul
Björkanderska, Skeppsbron 24 , Visby

Seminarium i Almedalen: GMO hjärta EKO = SANT?

evenemang | seminarier, workshops |
GMO_stamps_500.jpg

Det enda som syns till av genetiskt modifierade organismer (GMO) i våra livsmedelsbutiker är märkningen ”GMO-fritt”. Hur blev fritt från GMO ett försäljningsargument, när tekniken är säker och syftet ofta är att göra odlingen mer miljövänlig? Kommer det att finnas ekologiska GM-grödor i framtiden?

Vetenskapen är tydlig med att tekniken bakom genetiskt modifierade organismer (GMO) i sig inte innebär några större risker än andra metoder inom växtförädlingen. Och den Nationella livsmedelsstrategin säger att det borde vara egenskaperna, inte förädlingstekniken, som avgör om nya växtsorter ska godkännas eller inte. Det är lätt att hitta läkemedel framtagna med hjälp av genteknik, men i Sverige är det i stort sett omöjligt att hitta några GM-livsmedel. Detta trots att det finns många exempel på GMO som för med sig både miljö- och hälsovinster. Vissa av dessa odlas redan, andra finns ännu bara i växtforskarnas försökslabb. Vissa beskriver GM-grödor som motsatsen till hållbar odling, och ser användningen av GMO i exempelvis ekologisk produktion som omöjlig. Varför är det så? Varför ökar antalet livsmedelsprodukter märkta ”GMO-fritt”? Och hur ser framtiden ut?

Medverkande:

  • Carl-Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi, SLU Ekonomi
  • Klara Fischer, docent i landsbygdsutveckling, SLU Stad och land
  • Lars Hällbom, f.d. regelchef KRAV
  • Minna Hellman, hållbarhetsstrateg, Konsumentföreningen Stockholm
  • Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik, SLU Växtproduktionsekologi
  • Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen
  • Anna Lehrman, moderator, biträdande programchef & kommunikatör, SLU Mistra Biotech
Fakta
Tid: 2019-07-03 16:30
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska, Skeppsbron 24
Arrangör: Mistra Biotech
Mer information:
Hitta dit

Mer information om Björkanderska Magasinet och hur du hittar dit>>

Fotografering och filmning

Under seminariet sker fotografering, filmning och ljudtagning för SLU:S räkning med syfte att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet.

Du kommer sannolikt att bli fotograferad/filmad/inspelad och därmed finnas i material som används för att informera om SLU. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen och filmaren på plats. De tagna bilderna och inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där SLU informerar om sin verksamhet. Här hittar du mer information om hur SLU hanterar dina personuppgifter.

Se seminariet via länk!

Via SLU:s Facebooksida kan du se seminariet direkt och under två veckor framåt


Relaterade sidor: