Vatten_borgeby_760x240.jpg
3
jul
Björkanderska Magasinet, Visby hamn, Almedalen, Visby

Seminarium Almedalen: Källsorterande toaletter - en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling

seminarier, workshops |
Almedalen_UF_2019_300x300.jpg

Ett väl fungerande system för hantering av toalettavfall är grundläggande för både hälsa och miljö. Det finns dock de som menar att dagens vattenbaserade system har spelat ut sin roll, och att det är dags för en toalettrevolution ­– även i stadsmiljö.

Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten. Och nog är det lite märkligt att använda stora volymer dricksvatten för att spola bort den mest näringsrika fraktionen av hushållsavfall samtidigt som vi utarmar jordbruksjorden och övergöder våra hav.

Idag finns flera exempel på vattensnåla och källsorterande toaletter som minskar vattenanvändningen och möjliggör återföring av näringsämnen till jordbruket, men vad krävs för att de ska komma på plats? Vilka är hindren och vilka är drivkrafterna?

Medverkande

Jennifer McConville, forskare, SLU Institutionen för energi och teknik
Jennifer har en bakgrund inom miljöteknik med fokus på sanitet och avloppshantering. Hennes avhandling handlade om planerings- och beslutsprocesser för sanitetssystem, främst i Västafrika. Sedan dess har hon fortsatt forska på sanitet och planering, med ökat fokus på resursåtervinning. Hon arbetar med begreppen hållbarhet, livscykeltänkande, delaktighet och beslutsstöd för att bättre förstå och forma planeringsprocesser.

Karin Habermann, industridesigner, Harvest Moon
Karin är designer med fokus på design för en cirkulär ekonomi. Karin är medgrundare till design- och innovationsföretaget Harvest Moon som utvecklar en vattenfri toalett md målsättning att sluta kretsloppet av näring i samhället. Hon har erfarenhet från både akademi och näringsliv och vurmar för kommersialisering av hållbara lösningar och resurseffektivitet. 

Sigrid de Geyter, VD, Uppsala Vatten
Sigrid är VD på Uppsala Vatten, ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Hon har tidigare arbetat med VA-frågor på Norrtälje kommun, på Vattenfall och på Umeå Energi. 

 

Anders Finnson, Svenskt Vatten
Anders arbetar på Svenskt Vatten som miljöexpert, i huvudsak med att utveckla och företräda Svenskt Vattens medlemmar inom: förebyggande kemikaliearbete, kretsloppsfrågor, reningsteknik och biogas. Han är även samordnare för Svenskt Vattens EU-arbete. 

Josefin Wangel, moderator
Josefin är biträdande programchef för SLU Urban Futures och forskare inom hållbar stadsutveckling, allra helst i tvärvetenskapliga grupper och i samverkan med andra samhällsaktörer.

 

Fakta
Tid: 2019-07-03 14:30 - 16:00
Ort: Almedalen, Visby
Lokal: Björkanderska Magasinet, Visby hamn
Arrangör: SLU Urban Futures
Mer information:
Program Almedalen

För mer information om vårt seminarium i Almedalsprogrammet.

Mer information om Björkanderska Magasinet och hur du hittar dit>>

Fotografering och filmning

Under seminariet sker fotografering, filmning och ljudtagning för SLU:S räkning med syfte att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet.

Du kommer sannolikt att bli fotograferad/filmad/inspelad och därmed finnas i material som används för att informera om SLU. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen och filmaren på plats. De tagna bilderna och inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där SLU informerar om sin verksamhet. Här hittar du mer information om hur SLU hanterar dina personuppgifter.


Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se