almedal_dricks.gif
2
jul
Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

seminarier, workshops |

Tillgången till säkert dricksvatten hotas av klimatförändringar och en ökad risk för att kemikalier förorenar vattnet. Hur ska dricksvatten produceras i framtiden? Behövs ett nytt kontrollsystem för att upptäcka och hantera riskerna för kemikalier i dricksvatten? Vad säger forskningen?

Dricksvatten är vårt största livsmedel, men befolkningstillväxt, torka och översvämningar som kan väntas i ett förändrat klimat, tillsammans med samhällets höga kemikalieanvändning, hotar tillgången till rent dricksvatten på många platser över hela jorden. I miljön finns tusentals kemikalier som kan utgöra ett potentiellt hot mot dricksvattnet, men dagens kontrollsystem för dricksvatten fokuserar på ett fåtal ämnen. Dagens vattenreningstekniker är i många fall inte heller utformade för att eliminera kemikalier från vattnet. Letar vi efter rätt saker i vattnet – och hur hittar vi dem? Hur ska framtidens vattenrening och kontrollsystem utformas, för att kunna hantera riskerna från kemiska föroreningar? Vilka är erfarenheterna av tidigare incidenter med kemikalier i dricksvatten? Vad säger forskningen och vilka utmaningar står forskningen inför? Introduktion av docent Johan Lundqvist och prof. em. Agneta Oskarsson följt av paneldiskussion.

Medverkande:

  • Johan Lundqvist, docent, SLU Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap / Farmakologi och toxikologi
  • Agneta Oskarsson, professor em, SLU Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap / Farmakologi och toxikologi
  • Maria Knutson Wedel, rektor, SLU
  • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
  • Maria Gardfjell, vice ordförande, Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
  • Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten
  • Daniel Hellström, chef för kvalitet och utveckling, Norrvatten

För kännedom

Fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta
Tid: 2019-07-02 13:00 - 14:00
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska, Skeppsbron 24
Arrangör: SLU
Mer information:

Johan Lundqvist, docent, SLU, 018-671681, johan.lundqvist@slu.se

Webbsändning: https://www.facebook.com/slu.sweden

#hashtagg: #forskning, #kemikalier, #Klimatpåverkan, #miljö, #vatten

Temawebb Dricksvatten och hälsa.Kontaktinformation

Johan Lundqvist, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
johan.lundqvist@slu.se
018-67 11 97

Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se