Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt från skogsbäckar och jordbrukslandskapet till stadsplanering och hav.

SLU_090608_0001_aln.jpg

Utforska SLU:s forskning kring vatten!

SLU Vattenforum samlar vattenrelaterade forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys på SLU. Hos oss finns ca 400 personer som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska ekosystem inom allt från jordbruk till stadsplanering och hav.

Loading…