Provfiske vid kusten - KUL

Senast ändrad: 28 augusti 2018
Nätprovfiske_Landfors880x660px.jpg

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar provfiskedatabasen FiRRe som lagrar fångstuppgifter från 1960-talet och framåt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

Datavärdskap

SLU, institutionen för akvatiska resurser, är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Datavärdskapet innebär att alla resultat från provfisken utförda inom nationella och regionala miljöövervakningsprogram publiceras och kan hämtas från vår hemsida. Den som publicerar miljöövervakningsdata från databasen skall ange att de tagits fram inom ramen för svensk miljöövervakning.

Databas

Uttag från databasen görs här:

 

Översikt av publicerade data visar utdrag ur databasen.

Här hittar du instruktioner för sökning i databasen.

Vid rapportuttag ur databasen KUL kan urval av bland annat län, lokal och år göras i tabellhuvudet. Förflyttning mellan sidor och rapporter görs med pilsymbolerna.
Rapportuttag, de tre viktigaste sakerna att veta


Du kan också söka fram data via vår nya karttjänst.

Metodik

För långsiktig övervakning bedrivs provfiske med standardiserad metodik. Läs mer om undersökningarna dess metodik och insamling.

Registrering av fisken

Då SLU är datavärdar tar vi även emot och låter externa användare registrera standardiserade provfisken i KUL-databasen. Vill du registrera ett fiske ta kontakt med ansvarig kontaktperson enligt nedan.

Faktablad

För ett flertal av de lokaler där långsiktiga provfisken genomförs, bedöms provfiskeresultaten och undersökningarna sammanställs i faktablad.

Kustlaboratoriets verksamhet

Kustlaboratoriet bedriver och har bedrivit provfisken i olika syften. Data har samlats in sen en blygsam start 1962.

Läs mer om provfisken vid kusten.


Kontaktinformation

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se