Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 09 september 2019

 


Nyhet! 

Fjolårets uppgång för fjällämmeln i våra tre fjällområden har inte resulterat i höga tätheter. I år påträffades inga fjällämlar i Vålådalen/Ljungdalen, medan det var 29 fjällämlar i Ammarnäs och tre i Stora Sjöfallet. Senaste riktiga "lämmelåret" var 2011.

Jämfört med fjällämmeln gick det något bättre för sorkarna. Vårens 30 sorkar i Vålådalen/Ljungdalen följdes upp av låga tätheter även på hösten med endast 65 sorkar. I Ammarnäs och Stora Sjöfallet kan höstens förhållandevis höga fångstnivåer jämföras med fjolårets, vilket tyder på at sorkpopulationen i dessa två områden kommer att "krascha".

 

Projektledare: fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

 

 


Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Citering av hemsidan: Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2018) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se