Kontakter inom program Vilt

Senast ändrad: 24 april 2019
Fredrik Widemo_300.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Vilt.

Fredrik Widemo: Koordinator miljöanalys och -övervakning inom program Vilt.
E-post: fredrik.widemo@slu.se, tel. 070-339 93 50.

Vilt

Frauke Ecke: Miljöövervakning av smågnagare, zoonoser. E-post: frauke.ecke@slu.se, 090-786 86 42, 070-263 61 55.

Fredrik Widemo: Samverkanslektor Vilt-skog. Flerartsförvaltning av klövvilt, samförvaltning av vilt, jord och skog, viltövervakning, övervakning av viltskador. E-post: fredrik.widemo@slu.se, tel. 070/339 93 50.

Gunnar Jansson: Viltövervakning Grimsö/SITES. E-post: gunnar.jansson@slu.se, tel. 0581-69 73 18.

Göran Ericsson: Skogen och människan, friluftslivsmönster. E-post: goran.ericsson@slu.se, tel. 090-786 85 08, 070-676 50 12.

Holger Dettki: The Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM). E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-786 85 05, 073-048 78 72.

Johan Månsson: Tf Verksamhetsansvarig för Viltskadecenter. E-post: johan.mansson@slu.se, tel. 0581-697325.

Petter Kjellander: Specialist på hjortdjur. E-post: petter.kjellander@slu.se, tel. 0581-69 73 37. 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktionen@slu.se