Sveriges lantbruksuniversitet

Terrester habitatuppföljning, THUF

THUF (Terrester habitatuppföljning) är ett program för övervakning av de naturtyper som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Arbetet bedrivs inom institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå, i nära samarbete med Nationell inventering av landskapet (NILS) och Riksskogstaxeringen.

Ytterligare metoder för övervakning av naturtyper har utvecklats inom ramen för projektet MOTH (Monitoring of Terrestrial Habitats). Detta har blivit möjligt genom att EU hösten 2009 beviljade medel från miljöprogrammet Life+.

Kontaktperson: Hans Gardfjell, 090-786 82 41, hans.gardfjell@slu.se

Publicerad: 22 augusti 2019 - Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se
Loading…