Hitta mätresultat

Senast ändrad: 07 augusti 2019

Här hittar du metadata, mätdata och modellerade data från sjöar och vattendrag inom IKEU. Välj bland flera ingångar för att hitta de data du söker:

kalkning av sjöar

IKEU erbjuder data och då även sådant som inte finns tillgängliga hos de nationella datavärdarna. Här hittar du metadata om sjöar och vattendrag i IKEU:

Inst f miljöanalys

SLU, Institutionen för vatten och miljö, är datavärd för bland annat allmän vattenkemi, metaller, växt- och djurplankton och bottenfauna. Direktlänkar till IKEU-resultaten för varje objekekt håller på att föras in här på IKEU:s webbsidor. För återstående objekt hänvisar vi till Miljödata-MVM.

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet är datavärd för fisk i sjöar (Nationella databasen för Sjöprovfisken (NORS)) och vattendrag (Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)), och lagrar temperaturdata från kontinuerligt registrerande loggar i IKEU-programmets sjöar och vattendrag.  Kontaktperson för temperaturdata är Magnus Dahlberg, magnus.dahlberg@slu.se.

IVL Svenska miljöinstitutet är har varit datavärd bland annat för kvicksilver i biota. Data från IKEU rör framför allt kvicksilver i abborre. Datavärdskapet håller på att föras över till SGU, men IVL:s databaser finns kvar under övergångsperioden. 

SMHI tillhandahåller meteorologiska och hydrologiska data.

  

Nationella Kalkdatabasen är ett system där länsstyrelserna visar information om kalkningsverksamhetens åtgärds- och målområden samt vilka kalkningar som har genomförts och planeras att genomföras. Här hittar du kalkningsuppgifterför de olika IKEU-objekten. 

 

Sidansvarig: tobias.vrede@slu.se