POPs-laboratoriet: Analys av organiska miljöföroreningar

Senast ändrad: 29 oktober 2018
Forskarlaboratoriet-for-organisk-miljokemi-webb2.jpg

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i miljön.

Kontakta oss om ni har behov av analyser av miljö- eller humanprover eller vill planera forskningsprojekt tillsammans med oss.

De analystekniker som används är kombinerad vätskekromatografi –
mass-spektrometri (LC-MS) och gaskromatografi – masspektrometri (GC-MS) för riktad och förutsättningslös (target och non-target) analys av miljöföroreningar på spårnivå (ppt-ppb). Metoder finns för (semi-)persistenta organiska miljöföroreningar, som till exempel klassiska miljöföroreningar (så kallade POPs), pesticider, flamskyddsmedel, läkemedel, högfluorerade ämnen, PAH, industrikemikalier, transformationsprodukter, etc.

Instrumenteringen omfattar GC-MS (Agilent 5975E med EI/CI jonisering), GC-MS/MS (Agilent 7010), LC-MS/MS (Thermo-Fischer TSQ Quantiva) samt högupplösande MS (LC/GC-QToF-MS; Waters Xevo 2). Instrumenteringen delas delvis med OMK-labbet för kemiska bekämpningsmedel.

Laboratoriet är utrustat med dragskåp och annan utrustning för provhantering och provupparbetning av miljöprover (vatten, sediment, jord, luft, biota, etc). Där finns till exempel extraktionsapparat för högvolymvattenprover (Horizon SPE-DEX 4790), annan extraktionsutrustning, homogenisatorer, centrifuger
ultraljudsbad, etc.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Karin Wiberg, Professor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
karin.wiberg@slu.se, 018-673115, 070-2341570

Lutz Ahrens, Universitetslektor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
lutz.ahrens@slu.se, 018-673033, 070-2972245

Sidansvarig: marten.granert@slu.se