Kontakter inom program Bebyggd miljö

Senast ändrad: 16 augusti 2019
Harald Klein

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Bebyggd miljö.

Harald Klein, kontaktperson för program Bebyggd miljö. E-post: harald.klein@slu.se, tel, 0706-25 80 17. Tankesmedjan Movium, SLU.

Johanna Deak Sjöman, Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. E-post: johanna.deak.sjoman@slu.se, tel. 040-41 51 27.

Kerstin Nordin, Projekt Barnkartor - förvalta, använda, samla och samverka. E-post: kerstin.nordin@slu.se, tel. 018-67 20 87.

Maria Kylin, Yta och kvalité på Sveriges skolgårdar. E-post: maria.kylin@slu.se, tel. 040-41 54 51.

Per G Berg, Funktionell förtätning. Implementering - tillämpning av resultat från fortlöpande miljöanalys i förtätningsprojekt i svenska städer. E-post: per.berg@slu.se, tel. 018-67 25 13.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se