Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Walhheim, Fältchef vid Riksskogstaxeringen

Heltäckande information med hög detaljgrad

SLU Skogskarta hette tidigare kNN-Sverige. Namnet kNN-Sverige kom av metoden, k Nearest Neighbours.

Produkten är en sambearbetning av satellitbilder från Saccess  och fältdata från Riksskogstaxeringen.

SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.

Bland finansiärerna finns Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rymdstyrelsen, RESE, SUFOR och SLU.

Loading…