Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet Skoglig fjärranalys utvecklar vi metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Sensorerna kan vara monterade på satelliter, flygplan eller drönare. Skogen kan även avbildas horisontellt med sensorer som placeras på stativ inne i beståndet, är placerade på fordon, eller är ryggsäcksburna. 

FA-TLSPine-750x580.png

Arbetsområden

Vi arbetar med:

  • Forskning och utveckling kring fjärranalys av skog och annan terrester vegetation, med hjälp av olika fjärranalysdatakällor
  • Fortlöpande miljöanalys, främst utformning av nationella karteringar med stöd av fjärranalys och referensdata från Sveriges nationella inventeringsprogram
  • Undervisning inom fjärranalys och GIS
  • Stöd för SLU's GIS-verksamhet

Läs mer om våra arbetsområden här.

Loading…