Databasen för provfiske i sjöar - NORS

Senast ändrad: 09 september 2019
Batar.jpg

SLU Aqua samlar in, kvalitetssäkrar och lagrar provfiskedata från hela landet. Ingång till databasen och sökinstruktion finns nedan. Den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, började byggas upp redan år 1992.

NORS innehåller data från provfisken i tusentals sjöar och är numera oumbärlig för nationella utvärderingar. Den fungerar dessutom som referensmaterial till lokala och regionala provfiskeundersökningar. Databasen används också frekvent i forskningssammanhang. All data är tillgänglig för allmänheten.

Datavärdskap

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Datavärdskapet innebär att SLU ansvarar för att provfisken inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram kvalitetssäkras, lagras och görs tillgängliga för allmänheten.

Andra undersökningar

Vi samlar också in provfiskedata från andra typer av undersökningar som utförts av universitet, kommuner, fiskevårdsområden och andra uppdragsgivare. Syftet är att databasen ska breddas med avseende på geografi och olika sjötyper.

Utdrag av grunddata ur databasen kan också beställas via adressen nedan. Den som publicerar miljöövervakningsdata från databasen ska ange att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. För övriga data skall refereras till NORS enligt följande:

Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen [yyyy-mm-dd].

Data från NORS kan också nås programmatiskt via API:er


Kontaktinformation

Anders Kinnerbäck, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se